Tijd voor concentratie op onze core business… naar de 100.000 leden

We hebben het de laatste tijd maar wát druk gehad, met onder andere mijn zeer mediagenieke speech in België, over hoe we in vorige eeuwen onze koloniale rijkdommen hebben verkwanseld door onze oren te laten hangen naar een stelletje opstandige slaven in Afrika en relschoppers in België zelf. We hadden die gebieden natuurlijk gewoon moeten houden. Dan hadden ze nu in Afrika ook niet al die problemen gehad met kleurlingen die elkaar onderling de zandbak uitvechten. Dat soort mensen heeft gewoon behoefte aan een sterke blanke hand, niet te beroerd om af en toe flink de zweep te laten knallen.

Continue reading “Tijd voor concentratie op onze core business… naar de 100.000 leden”

Word lid, doneer of geef ons geld voor een nóg rijker Forum voor Democratie

Aan mijn gezonde kleurtje ziet u al dat wij heel veel tijd doorbrengen met vergaderen op mijn fraaie sloep in de Amsterdamse grachten, met een fijne Chardonnay en luxe hapjes. Heel gezellig en zeer nuttig allemaal, maar het kost wel allemaal handen vol geld. Zoals iedereen begrijpt kan Forum van Democratie dit soort dingen alleen blijven doen als meer mensen ons flink veel geld geven. Nu hoeft u niet per se zomaar gratis geld te doneren, u kunt ook lid worden van FvD.

Immers, hoe meer leden Forum voor Democratie heeft, des te beter gaat het met ons. We hebben nu 60.000 leden die allemaal minimaal 25 maar soms ook 50 euro betalen. Daarmee stroomt helaas slechts circa twee miljoen euro per jaar in onze partijkas. Die 60.000 kunnen er ook 70.000 worden, of 80.000, zodat we misschien wel 2,5 miljoen per jaar kunnen binnenharken. Daarnaast doen wij ons best met fondsenwerving voor de Forum-school, speciaal voor de kuikentjes van de Uil van Minerva. Bovendien verkoopt onze eigen uitgeverij zo veel mogelijk boeken van mijzelf, zodat er nóg meer fondsen in onze kassen en naar mijn bankrekening vloeien.

Dit is typisch voor de VOC mentaliteit van Forum voor Democratie, waarmee wij in ons roemrijk verleden tijdens de Gouden Eeuw op vergelijkbare wijze hele continenten aan ons hebben onderworpen om de genetisch gemankeerde inheemse volkeren onze beschaving te brengen in ruil voor grote sommen gelds.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij proberen in deze moderne tijd vanuit onze fraai ingerichte grachtenpanden, voorzien van indrukwekkende boekenkasten, de intellectueel minderbedeelde Nederlanders in contact te brengen met de zegeningen van onze hogere cultuur. Wij helpen vooral met simpele oplossingen voor laagopgeleide, eenvoudige mensen die de wereld niet meer goed begrijpen. Hun ongeluk, hun armoede, hun redeloze boosheid is allemaal de schuld van de regering en van de buitenlanders die ons land overspoelen. En iedereen snapt dat de vluchtelingenstroom heel snel kan stoppen als we gewoon de krachtige leider Poetin toestaan te nemen wat het machtige Russische Rijk toekomt: de heerschappij over alles ten Oosten van Warschau, of liever nog Berlijn.

U begrijpt mij, ik begrijp u. Wij begrijpen elkaar. Dus geef geld, doneer, word betalend lid of stort gewoon een flinke som geld op de rekeningen van Forum voor Democratie!

Kolonialisme, zegening voor genetisch inferieure volkeren

We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer dat ons volk zich daar ver weg, aan de andere kant van de wereld, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het europese bestaan hebben overgeërfd gekregen toch deelgenoot daarvan te maken. Inderdaad, om hen deelgenoot te maken van de superioriteit, de generositeit, ik durf te zeggen: de menselijkheid van het Avondland. Dát was kolonialisme.”

Ziehier mijn briljante loftuiting op het kolonialisme, die totaal onverwacht leidde tot grote ophef in de kamer. De vaste FVD-bashers sloegen er op aan, als honden die een onbekende geur in de neus krijgen. De geur van Europese, westerse, ik durf te zeggen blanke superioriteit is hen onbekend. Dit soort feitelijke constateringen mag je kennelijk niet meer maken, in het huidige tijdsgewricht.

Of wellicht was mijn toespraak té intellectueel, en hebben zij helemaal niet begrepen wat ik probeer duidelijk te maken. Zij horen het woord ‘genetisch’ en keren direct terug tot hun dierlijke staat. Zij interumpeerden mijn betoog, huilend naar de maan, dat schone maar onbereikbare hemellichaam dat ze intrigeert maar dat zij nooit écht doorvoeld zullen begrijpen..

Om deze laaggeletterden tegemoet te komen wil ik mijn betoog wel enigszins vereenvoudigen. Daarom heb ik Chat GPT gevraagd de speech zó te herschrijven zodat een 12-jarige het begrijpt. Dit was het resultaat:

Vandaag hebben we het over een fantastisch project van schoonheid en eer dat ons volk ver weg aan de andere kant van de wereld heeft uitgevoerd. Gedurende vele eeuwen waren we ons bewust van onze speciale positie als pelgrims en vervulden we een missierol in de zuidelijke delen van de wereld. We hebben ons ingezet om zelfs de mensen die geen aanspraak konden maken op de zegeningen van het Europese bestaan ​​vanwege geografie, genetica en geschiedenis, hierbij te betrekken. We wilden hen deelgenoot maken van de superioriteit, de vrijgevigheid en de menselijkheid van het Avondland. Dit is waar kolonialisme over ging.

Om het nóg makkelijker te maken , heb ik gevraagd het stuk samen te vatten en terug te brengen tot zijn essentie. Dit zegt Chat GPT:

Kolonialisme was een groot project waarbij ons volk naar verre delen van de wereld ging om anderen deelgenoot te maken van de superioriteit en vrijgevigheid van het Avondland, zelfs als ze daar oorspronkelijk niet bij hoorden.

Nu bleek echter dat belangrijke informatie, zoals de genetische voorbestemming verdwenen was. Dus vroeg ik de robot: “Kun je ook uitleggen wat de rol van de genetica in dit verhaal is?”

In dit verhaal wordt verwezen naar de rol van genetica als een van de factoren die bepaalt wie wel of niet de “zegeningen van het Europese bestaan” heeft ontvangen. Met andere woorden, de genetische afkomst van mensen is gebruikt als een criterium om te bepalen of ze al dan niet deel mochten uitmaken van het koloniale project. Dit idee is echter gebaseerd op een verkeerde opvatting dat sommige mensen van nature superieur zijn aan anderen op basis van hun genetische achtergrond. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze opvatting wetenschappelijk onjuist is en in strijd is met moderne kennis over genetica en menselijke gelijkheid.

Nou ja! Zo zie je maar dat ook deze taalrobot inmiddels geïndoctrineerd is in de oikofobische denkwijzen van de D66 schetenwappers. Nou ja, geen tijd. Er moeten ook boeken gesigneerd en tickets verkocht voor onze jongerendag. Zo’n grachtenpandje is echt een money pit!

Lintjesregen? Hier en daar een bui.

Karakteriserend voor de tijd waarin we leven: de doodvermoeiende etnonarcist Mitchell Esajas (bekend van Kick Out Zwarte Piet) krijgt de hoogste koninklijke onderscheiding. Zijn ‘verdienste’: met geld van Soros een van onze belangrijkste tradities ondermijnen. Een lintje voor het kapotmaken van Nederland. Anderen moeten er kennelijk een voorbeeld aan nemen. Dit land is doodziek. #FVD

Waarom? Waarom? Waarom krijgt een non-valeur als de voorman van KOZP wél een lintje en zoveel anderen, die het veel en veel meer verdienen, niet? Alleen al aan het hoofd van Forum voor Democratie staat een man die veel meer gedaan heeft voor ons eigen volk en de Nederlandse identiteit dan deze zeurpiet. Waarom krijgt bijvoorbeeld de auteur van belangrijke literaire en maatschappelijk politieke werken als ‘Aanval op de Natiestaat’, ‘De Gideonsbende’, ‘Breek het Partijkartel’ en ‘De Ravage van tien jaar Rutte’ geen lintje? Is deze persoon misschien te blank, of niet zwart genoeg? Komen alleen feministische vrouwen, bejaarde vrijwilligers en andere minderheden in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

Het past helemaal in het huidige tijdsgewricht dat een ordinaire door Soros gesubsidieerde relschopper met allochtone roots vanuit het koningshuis meer wordt gewaardeerd dan een prominent Nederlands politicus die hooguit enige financiële ondersteuning vanuit Moskou ontvangt. Ha, Soros! Alsof ze in het reptilian empire de USA zo zachtzinnig omgaan met Zwarte Pieten. Als je daar als donkere krullenbol bij mensen op de deur bonst, krijg je direct een kogel door je vrolijke apenpakje!

Persoonlijk word ik inmiddels doodziek van de scheve verhoudingen in dit land. Je kunt nog beter een tot vrouw verbouwde man of een rebelse voorstander van de uitsterving der mensheid zijn dan een beschaafde academicus met een voorliefde voor Bach.

Maar goed, laat die baardige KOZP guerrilla maar genieten van zijn onderscheiding. Mochten ze ooit bij mij aankloppen, dan zou ik sowieso zeggen:

“Majesteit: stik maar in je lintje!”

DE MACHT VAN DE KIEZER volgens Remarkable, het reclamebureau van de BBB

Kijk, dat is nu nog eens interessant. Columnist Bert Wagendorp schreef op 16 maart 2023 een stuk over de rol van reclamebureau Remarkable bij de verkiezingswinst van de BBB. Korte tijd later (ze hebben het artikel inmiddels verwijderd maar deze screendump van de het WebArchive dateert van 23 maart 2023) reageerde Remarkable op de eigen site met dit hevig verontwaardigde en betuttelende stukje, waarin Bert met zoveel woorden wordt weggezet als zure, betweterige stukjesschrijver uit de Amsterdamse grachtengordel. Tijdens mijn succesvolle studie was ik al gék op tekstduiding. Laten we het remarkabele verhaal eens samen bekijken en van commentaar voorzien.

AAN HET WERK!

Bert Wagendorp schrijft in zijn column in de Volkskrant donderdag 16 maart jl. de machtsgreep van BBB in Nederland toe aan communicatiebureau ReMarkAble. Dat klinkt sympathiek, bedankt Bert, maar dan rekent hij buiten de macht van de kiezer. De gewone Nederlander die zijn buik vol heeft van de betweterigheid vanuit het politieke Haagse centrum en de stukjesschrijvers uit de Amsterdamse grachtengordel.

Ai. Kennelijk heeft Wagendorp ergens gedrukt waar het pijn doet, want de schrijver trekt meteen ten strijde. BBB is niet populair dankzij Remarkable, maar doordat de kiezer de buik vol heeft van types als Bert Wagendorp. Remarkable weet dit zo goed omdat zij voor de campagne om BBB te helpen diepgaand onderzoek hebben gedaan naar de boeren-doelgroep. Daarbij hebben ze geleerd dat de beste manier om het gemene volk achter je te krijgen is door je af te zetten tegen de de wat rijkere, linksere al dan niet ‘woke’ stadsbewoner. De strategie van de BBB, hier één-op-één toegepast op de website van het BBB-politburo.

Continue reading “DE MACHT VAN DE KIEZER volgens Remarkable, het reclamebureau van de BBB”

Gideon van Meijeren is geheelonthouder

Dit lijkt me een goed moment om even te benadrukken dat mijn goede vriend Gideon van Meijeren geheelonthouder is en dus absoluut nooit ergens dronken aangetroffen kan worden. Als Gideon dronken lijkt, komt dat doordat hij blakende onzin uitkraamt, soms in combinatie met antiperistaltische bewegingen (ja, ik heb gestudeerd, zoek het maar op, stelletje knurften).

Gideon van Meijeren legt uit dat hij niet drinkt, en dat dus een lichamelijk onderzoek niet nodig is.

Al kan het best voorkomen dat hij een keer een uitzondering heeft gemaakt en tóch veel alcohol gedronken heeft. Maar Gideon is nooit lazarus genoeg om echt problemen te veroorzaken. En mocht hij een keer lastig zijn, in de contramine gaan tegenover politiemensen of personeel van de kamer beledigend bejegenen, dan komt dat door zijn grote frustratie over zijn onaangenaam snerpende stemgeluid en het feit dat hij ondanks zijn grote roem en gulle hand van rondjes geven (op kosten van de partij natuurlijk) nog steeds geen vaste vriendin heeft gestrikt.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8eAgq6Q7jc

Maar goed, Gideon zit één keer met een slok op achter het stuur, wat toch de normaalste zaak van de wereld is want letterlijk iedereen stapt wel eens met een paar borrels op in de auto. Toch? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen! Maar het is Forum hè, dus vrij schieten. Meteen valt de hele goegemeente over ons heen. Zo vertelt zeiksnor Johan Derksen in de video hierboven over gelekte documenten uit de Tweede Kamer waaruit zou blijken dat Gideon een frequent innemer is, die een pikketanussie of twee niet af zal slaan. Maar die notulen zijn al anderhalf jaar oud! En ja, in 2021 was Gideon inderdaad nog een zatlap van de eerste orde, die regelmatig apelazerus door het gebouw liep te snerpen met dat zeikerige stemmetje van hem. Af en toe heeft hij een terugval. Maar hij heeft inmiddels al drie keer beterschap beloofd. Vorige week nog, nadat hij op kantoor in mijn prullenbak had staan urineren! Hij zal nu echt rigoureus stoppen met drinken, zo heeft hij mij bezworen.

Dus geloof me, die raakt geen druppel alcohol meer aan.

Forum-App eventjes lek, maar geen paniek!

Schande dat RTL de gegevens van onze leden gewoon in een csv-file op de desktop heeft staan!

Dezer dagen werd bekend dat er iets mis is gegaan met de koppeling tussen onze site en mijn nieuwe Forum voor Democratie App. Door het lek was het mogelijk om de persoonlijke gegevens van al onze 92.901 leden en oud-leden te downloaden. Gelukkig is het lek snel na de ontdekking door RTL Nieuws gedicht. Het is niet bekend of de gegevens ook daadwerkelijk gedownload zijn, hoewel we het wel verontrustend vinden dat in de screenshots van RTL een bestand met de naam fvd_leden.csv te zien is. Het zal toch niet zo zijn dat dat ónze leden zijn?

Het ging overigens om niet erg belangrijke gegevens. Het gaat om minder dan 100.000 mensen en de hackers kunnen hooguit de namen, e-mailadressen, geboortedata, woonadressen, telefoonnummers, locatiegegevens en bankrekeningnummers hebben buitgemaakt. Plus de politieke voorkeur, want het gaat immers om leden en die stemmen natuurlijk op Forum voor Democratie. Maar dat is niks om je voor te schamen, dat mag iedereen weten. Daar ben je juist trots op!

Ik kijk wel eens door de ledenlijst en zie dan namen langskomen waarvan ik ook denk: “Zo, zo, nooit gedacht van deze of gene… die doet altijd of hij hartstikke woke en links is, maar blijkt toch gewoon 25 euro per jaar aan ons Forum te betalen. Grappig!

Zelf betaal ik overigens al jaren het dubbele, te weten vijftig euro, dus dat je maar weet dat ik niet kinderachtig bent als het gaat om het spekken van de partijkas. Overigens declareer ik die vijftig euro wel gewoon bij onze penningmeester, want dat gaat om kosten die ik maak voor de partij. Logisch.

Hoe dan ook, het lek is gedicht, dus geen reden om ons zorgen te maken. Zolang de hacker maar niet iemand van het WEF was, of iemand met een linkse agenda, die wellicht niet geheel ethisch met de gegevens van onze leden om zou gaan. Maar goed, dan nog… wat kun je in godsnaam aanvangen met iemands geboortedatum, telefoonnummer, email-adres en bankrekeningnummer.

Niks! Helemaal niks!

Forum voor Democratie App groot succes!

Zoals vaste fans van Forum voor Democratie weten, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Hoe kunnen wij steeds meer mensen aan ons binden die bereid zijn te betalen voor een lidmaatschap? Wij doen daartoe continu onderzoek naar niches, naar meningen en topics die mensen aanspreken, om ons vervolgens daarop te richten. Belangrijk is dat wij steevast een mening verkondigen die precies het tegengestelde is van wat de regering doet. Zo waren wij fel tegen immigratie, fel tegen alles wat met de bestrijding van COVID van doen had, fel tegen de ondersteuning van Oekraïne, fel tegen de manier waarop het onderwijs georganiseerd is, fel tegen de staatsomroep en… oh ja, fel tegen Europa. Plus we willen de gulden terug!

Als de regering iets wil, zijn wij tegen. Wel zo overzichtelijk. Het mooie is, als je overal tegen bent, hoef je eigenlijk verder niks te presteren. Dan zijn er meer dan voldoende mensen te vinden die ontevreden zijn over hun leven en daar de overheid de schuld van geven. Ik zei nog wel eens tegen Freek: “Joh, als je van al die mensen een euro krijgt, loop je moeiteloos binnen.” Waarop Freek antwoordde: “Één euro? We vragen mensen lid te worden en laten ze minstens 25 euro betalen. En liever meer. Dát tikt lekker aan!

Continue reading “Forum voor Democratie App groot succes!”

Ongedierte uitroeien… een dure plicht!

Heel goed dat collega Gideon van Meijeren die vreselijke journaliste op haar nummer heeft gezet met en briljant filmpje getiteld ‘Rioolratten Ontmaskerd’. Hopelijk wordt dit een mooie serie tegen de zeer partijdige pers die ons steeds weer beschuldigen van allerlei opvattingen die wij helemaal niet huldigen.

Er zijn nog wel meer hoernalisten – zoals ik ze soms gekscherend noem – op zoek naar flauwekulletjes om ons onderuit te halen. Zoals de schandalige Piet Lekkerkerk die in dit zeer onzorgvuldige verhaal poogt uit de doeken te doen hoe het verdienmodel van FvD en van mijzelf en mijn collega’s in elkaar zit. Ik bedoel, het klópt allemaal wel, de feiten op zich zijn juist, maar het is zo oneerlijk om al deze feiten bij elkaar in één draadje te zetten, waardoor de indruk gewekt wordt dat er iets onoorbaar aan de hand is. We doen niks fout. Sterker, we doen het juist hartstikke goed, met minimale lasten en optimale inkomsten voor mij persoonlijk. Ik heb zelfs onlangs een prachtig appartement op de begane grond in Amsterdam-Zuid kunnen kopen. Bijna anderhalf miljoen! Wie had ooit gedacht dat ik nog eens zo gefortuneerd zou worden? Een paar jaar geleden zat ik financieel nog helemaal doorheen, zonder werk, zonder inkomsten, zonder enkel uitzicht op enige financiële zekerheid. Dus dank de Heer voor Forum!


Maar om terug te komen op onze knuffelhamster… die heeft natuurlijk gelijk om vól in de aanval te gaan op het journaille. Wij hebben nu nog onvoldoende macht, maar mocht ik ooit aan het hoofd van Nederland komen te staan, dan zullen er zeker wetten komen die kritiek van de pers op de wettig verkozen volksvertegenwoordiging illegaal zullen maken. Dan krijgt zo’n Merel Ek geen audiovisuele veeg uit te pan – ijzersterk filmpje overigens, niet goedkoop maar elke euro waard! – maar is het gewoon oppakken en eerst maar eens een tijd achter de tralies wegens belediging van het staatshoofd.

Wat dat betreft kunnen wij hier nog iets leren van briljante heersers als Putin en Xi Jin Ping. Grote bek? Goelag! Kritische blik? Voor het oog van de wereld uit het congres gegooid. Die Huan, daar horen we natuurlijk nooit meer iets van!


Ik heb al wat mensen op het oog die het straks als wij aan de macht zijn heel lastig gaan krijgen. Zoals die Dr. Marina en Piet Lekkerkerk die mij steeds bestoken met kritische tweets. Wat denken die wel niet? Een beetje de deksel van de poepton lichten? Schande hoe weinig respect dit soort schrijvende kakkerlakken hebben voor een hyperintelligent en gevoelig mens als ik. Je vraagt je wel eens af, hebben deze mensen überhaupt gevoel in hun reptielenbrein? Zijn het eigenlijk wel echte mensen of gaat er inderdaad een gevoelloos koudbloedig creatuur schuil achter die woke maskers? Het zou niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een kabal van misbaksels en minderwaardige mensen probeert de macht te grijpen en de wereldheerschappij te krijgen. Ratten, zijn het. Rioolratten die het beste uitgeroeid kunnen worden. Waarbij ik ‘uitroeien’ natuurlijk volledig overdrachtelijk bedoel, natuurlijk. Kijk maar in het woordenboek. Uitroeien kan ook betekenen dat je stopt met roeien en nog even een stukje uitroeit, bijvoorbeeld.

Hoe dan ook, sta onbereikbaar, onaantastbaar, mijlenver boven dit ongedierte, en kan ze moeiteloos onder de zolen van mijn laarzen vermorzelen. In overdrachtelijke zin, natuurlijk.