Forum-App eventjes lek, maar geen paniek!

Schande dat RTL de gegevens van onze leden gewoon in een csv-file op de desktop heeft staan!

Dezer dagen werd bekend dat er iets mis is gegaan met de koppeling tussen onze site en mijn nieuwe Forum voor Democratie App. Door het lek was het mogelijk om de persoonlijke gegevens van al onze 92.901 leden en oud-leden te downloaden. Gelukkig is het lek snel na de ontdekking door RTL Nieuws gedicht. Het is niet bekend of de gegevens ook daadwerkelijk gedownload zijn, hoewel we het wel verontrustend vinden dat in de screenshots van RTL een bestand met de naam fvd_leden.csv te zien is. Het zal toch niet zo zijn dat dat ónze leden zijn?

Het ging overigens om niet erg belangrijke gegevens. Het gaat om minder dan 100.000 mensen en de hackers kunnen hooguit de namen, e-mailadressen, geboortedata, woonadressen, telefoonnummers, locatiegegevens en bankrekeningnummers hebben buitgemaakt. Plus de politieke voorkeur, want het gaat immers om leden en die stemmen natuurlijk op Forum voor Democratie. Maar dat is niks om je voor te schamen, dat mag iedereen weten. Daar ben je juist trots op!

Ik kijk wel eens door de ledenlijst en zie dan namen langskomen waarvan ik ook denk: “Zo, zo, nooit gedacht van deze of gene… die doet altijd of hij hartstikke woke en links is, maar blijkt toch gewoon 25 euro per jaar aan ons Forum te betalen. Grappig!

Zelf betaal ik overigens al jaren het dubbele, te weten vijftig euro, dus dat je maar weet dat ik niet kinderachtig bent als het gaat om het spekken van de partijkas. Overigens declareer ik die vijftig euro wel gewoon bij onze penningmeester, want dat gaat om kosten die ik maak voor de partij. Logisch.

Hoe dan ook, het lek is gedicht, dus geen reden om ons zorgen te maken. Zolang de hacker maar niet iemand van het WEF was, of iemand met een linkse agenda, die wellicht niet geheel ethisch met de gegevens van onze leden om zou gaan. Maar goed, dan nog… wat kun je in godsnaam aanvangen met iemands geboortedatum, telefoonnummer, email-adres en bankrekeningnummer.

Niks! Helemaal niks!

Forum voor Democratie App groot succes!

Zoals vaste fans van Forum voor Democratie weten, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Hoe kunnen wij steeds meer mensen aan ons binden die bereid zijn te betalen voor een lidmaatschap? Wij doen daartoe continu onderzoek naar niches, naar meningen en topics die mensen aanspreken, om ons vervolgens daarop te richten. Belangrijk is dat wij steevast een mening verkondigen die precies het tegengestelde is van wat de regering doet. Zo waren wij fel tegen immigratie, fel tegen alles wat met de bestrijding van COVID van doen had, fel tegen de ondersteuning van Oekraïne, fel tegen de manier waarop het onderwijs georganiseerd is, fel tegen de staatsomroep en… oh ja, fel tegen Europa. Plus we willen de gulden terug!

Als de regering iets wil, zijn wij tegen. Wel zo overzichtelijk. Het mooie is, als je overal tegen bent, hoef je eigenlijk verder niks te presteren. Dan zijn er meer dan voldoende mensen te vinden die ontevreden zijn over hun leven en daar de overheid de schuld van geven. Ik zei nog wel eens tegen Freek: “Joh, als je van al die mensen een euro krijgt, loop je moeiteloos binnen.” Waarop Freek antwoordde: “Één euro? We vragen mensen lid te worden en laten ze minstens 25 euro betalen. En liever meer. Dát tikt lekker aan!

Continue reading “Forum voor Democratie App groot succes!”

Eet dit, Geert Wilders

Haha, die Geert! Wordt door zijn bloedeigen broer onderuit gehaald. Met zulke familieleden heb je geen vijanden meer nodig. Wat mij betreft, prima. Al ben ik het natuurlijk 100% met Geert eens, want ons land heeft geen behoefte aan een tsunami aan gelukszoekers, die niets bijdragen en alleen maar allerlei buitenissige eisen stellen, zoals eten, een bed en werkend sanitair. Alsof het geld ons op de rug groeit. Voor je het weet willen ze ook gratis taalles, opleidingen en een baan en gaan ze onze vrouwen trouwen en bezwangeren. Maar integreren, ho maar!
De tegenwind voor Wilders betekent echter dat meer mensen bij ons lidmaatschap zullen willen betalen, met uiteindelijk meer winst voor Forum voor Democratie. Dus Hup Paul!

Goed voorbeeld doet goed volgen

Kijk! Dat gaat de goede kant uit! Steeds meer delen van Nederland delen onze gedachten over de belachelijke LHBTI+++ beweging, de gendergekte die gewone heteroseksuele mannen discrimineert, en ook zien we een stijgende aversie tegen alles wat buitenlander is, en dan met name de islamieten. Zelfs het achterlijke Limburg, gewoonlijk toch hekkensluiter als het gaat om ideologische innovatie, sluit nu al aan. Inclusief inclusieve Brabants vlag. Brabant voor de Brabanders! Hartstikke goed, en blijf vooral daar zou ik zeggen. We hebben in Amsterdam niet voor niets de bierfiets in de ban gedaan.

Leuk ook, zo’n cartooneske karikatuur met dreigende blik en dikke lippen. Een soort islamitische Zwarte Piet, die natuurlijk subtiel refereert aan de Ewige Jude in de context van een bijna 100 jarige historische traditie.

Continue reading “Goed voorbeeld doet goed volgen”

Bouw mee aan Forumland, de nieuwe heilstaat!

Het blijkt uit de demonstraties in Amsterdam en uit onze groeiende ledenlijst… hele volksstammen, tienduizenden, nee, honderdduizenden mensen hebben het oude, moede Nederland de rug toe gekeerd. Zij zijn de democratische dictatuur van de middelmaat zat en kijken vooruit naar een nieuw begin, een andere staatvorm, met vooruitstrevende, strenge maar eerlijke leiders die de traditionele waarden van ons autochtone volk omarmen. Welnu, zo’n land kan bestaan. Wij noemen het voorlopig ‘Forumland’, en het zal de vorm krijgen van een democratisch keizerrijk met mijzelf aan het hoofd, en een raadgevend kabinet gevuld door mijn trouwste volgers. Mensen met een visie op verlichte centrale heerschappij, zoals Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen, Freek Jansen en Martin Bos.

Het ligt voor de hand dat we streng aan de poort zullen selecteren wie ons land binnen mag. Bijvoorbeeld NIET de blackface spijtoptant Erik van der Muiswinkel, en ook niet grapdwerg Peter Pannenkoek. Sowieso niemand van de linkse kerk rond de vroeg-kale Arjan Lubach en betonfetisjist Maxime Hartmann. Maar WEL natuurlijk onze getatoeëerde medestrijders van de Voorpost, die ook een soort ordedienst zullen vormen, en de hardnekkig celibataire Jonge Wolven van de JFvD, die zoals u weet echt een scherpe neus hebben voor mogelijke infiltratiepogingen van het grootkapitalistisch complex rond George Soros en de zijnen. In Forumland zijn dus alleen mensen welkom die zich vanuit een christelijk beschavingsideaal kunnen conformeren aan een door de centrale leiding opgelegd discipline en trouw aan het hoger gezag. Anders krijgen we weer dezelfde problemen als in het huidige verwaten Nederland, waar iedereen maar denkt alles te mogen zeggen over onze organisatie.

Wél welkom: betrokken boeren die bereid zijn het vaandel van Forumland hoog te houden!

Participatieve dictatuur

Qua regeringsvorm denken wij aan een participative dictatuur. In Forumland mag iedereen via referenda meedenken over de koers van het land en beslissingen die het volk direct raken, zoals het links of rechts houden in het verkeer, de hoogte van de hondenbelasting (of misschien moeten we juist katten gaan belasten!), de vuilnis-ophaaldagen, en de manier en lengte van straffen voor wetsovertreders. Vanzelfsprekend zal Forumland ook de doodstraf invoeren, maar alleen voor de allerzwaarste overtredingen, zoals dierenmishandeling, kindermisbruik, moord, en belediging van het staatshoofd. Bij beslissingen van meer nationaal niveau, zoals het bestuur van het leger en de bezoldiging van overheden en de centrale politieke leiding, zal steeds een brede volksraadpleging plaats vinden. Iedereen kan dan zijn mening geven. Daarna zal ik zelf uiteindelijk de juiste beslissing nemen. Ik ben immers de grondlegger en oprichter van Forumland. Zij die mij volgen, doen dit met het volste vertrouwen dat ik het beste met hen voor heb, en laten dus de meest cruciale beslissingen helemaal aan mij over.

Utopia gloort!

Welk een prachtige toekomst gloort er aan onze horizon, mensen! Wat ooit begon met de Uil van Minerva zal leiden tot het ideale land: een Utopia voor iedereen en een Eldorado voor mijzelf en mijn naasten. Wat een droom mensen, en wat een werkelijkheid!

Wéér een nieuw schroefje los bij Theo Hiddema

Nou wisten we bij Forum voor Democratie allemaal wel dat bij Theo Hiddema, ónze Theo, de jaren toch wel een beetje gaan tellen. Het scherpe is er vanaf, wat al bleek toen hij Freek en Guido niet meer uit elkaar kon houden en elke keer weer met dezelfde flauwe verhalen aan kwam zetten. Maar hoe dan ook, zelfs een langzaam aftakelende Theo heeft enorm veel krediet binnen onze partij. Als eminence grise, als grootvaderfiguur en als dé vertegenwoordiger van vele generaties uitgerangeerden.

Van NSB tot NRC

Theo heeft als pre-pre-boomer de opkomst van de NSB nog meegemaakt en is als zodanig gevoelig voor alles wat refereert aan de Tweede Wereldoorlog. Vaccinatie vergelijken met de vernietigingskampen en de experimenten van Joseph Mengele, hoe terecht ook, schieten bij Hiddema meteen in het verkeerde keelgat. Tot nu toe heeft hij zich op de vlakte gehouden, ook wel wetende dat de standpunten en overtuigingen van veel FvD’ers toch vooral voor binnenskamers gebruik bedoeld waren. Maar nu met name Freek en Guido zich wat assertiever opstellen en deze harde waarheden ook op een publiek podium debiteren, wordt het onze Theo toch wat te gortig. Dus laat hij ons – net als eerder Joost Niemoller dat deed – in een interview met NRC vallen als de hete aardappel in zijn keel, ons daarbij ook nog voor ‘smurrie’ uitmakend.

Ho, ho holocaust!

Continue reading “Wéér een nieuw schroefje los bij Theo Hiddema”