Geen zorgen over privacy voor FVD-stemmers

Vandaag werd er gestemd in diverse gemeenten, in verband met de herindeling. Ik was in Purmeredn en deed daar de oproep aan FVD-stemmers om toch vooral een foto van hun stembiljet en identiteitsbewijs te mailen naar de FvD. Niet dat wij willen suggereren dat het tellen van de stemmen niet zorgvuldig gebeurt, maar we willen wél graag controleren of ieders stem ook echt wordt meegeteld. Nu wij de persoonsgegevens van de stemmers hebben, kunnen wij die controle ook uitvoeren. Vraag me niet naar de precieze manier waarop, want het stemmen gebeurt natuurlijk geheel anoniem en eenmaal ingeleverde stembiljetten zijn later niet terug te voeren naar individuele personen, maar we krijgen zo toch een goede indruk van het aantal stemmers die onze partij voldoende vertrouwen met hun persoonlijke gegevens.

Continue reading “Geen zorgen over privacy voor FVD-stemmers”