Bouw mee aan Forumland, de nieuwe heilstaat!

Het blijkt uit de demonstraties in Amsterdam en uit onze groeiende ledenlijst… hele volksstammen, tienduizenden, nee, honderdduizenden mensen hebben het oude, moede Nederland de rug toe gekeerd. Zij zijn de democratische dictatuur van de middelmaat zat en kijken vooruit naar een nieuw begin, een andere staatvorm, met vooruitstrevende, strenge maar eerlijke leiders die de traditionele waarden van ons autochtone volk omarmen. Welnu, zo’n land kan bestaan. Wij noemen het voorlopig ‘Forumland’, en het zal de vorm krijgen van een democratisch keizerrijk met mijzelf aan het hoofd, en een raadgevend kabinet gevuld door mijn trouwste volgers. Mensen met een visie op verlichte centrale heerschappij, zoals Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen, Freek Jansen en Martin Bos.

Het ligt voor de hand dat we streng aan de poort zullen selecteren wie ons land binnen mag. Bijvoorbeeld NIET de blackface spijtoptant Erik van der Muiswinkel, en ook niet grapdwerg Peter Pannenkoek. Sowieso niemand van de linkse kerk rond de vroeg-kale Arjan Lubach en betonfetisjist Maxime Hartmann. Maar WEL natuurlijk onze getatoeëerde medestrijders van de Voorpost, die ook een soort ordedienst zullen vormen, en de hardnekkig celibataire Jonge Wolven van de JFvD, die zoals u weet echt een scherpe neus hebben voor mogelijke infiltratiepogingen van het grootkapitalistisch complex rond George Soros en de zijnen. In Forumland zijn dus alleen mensen welkom die zich vanuit een christelijk beschavingsideaal kunnen conformeren aan een door de centrale leiding opgelegd discipline en trouw aan het hoger gezag. Anders krijgen we weer dezelfde problemen als in het huidige verwaten Nederland, waar iedereen maar denkt alles te mogen zeggen over onze organisatie.

Wél welkom: betrokken boeren die bereid zijn het vaandel van Forumland hoog te houden!

Participatieve dictatuur

Qua regeringsvorm denken wij aan een participative dictatuur. In Forumland mag iedereen via referenda meedenken over de koers van het land en beslissingen die het volk direct raken, zoals het links of rechts houden in het verkeer, de hoogte van de hondenbelasting (of misschien moeten we juist katten gaan belasten!), de vuilnis-ophaaldagen, en de manier en lengte van straffen voor wetsovertreders. Vanzelfsprekend zal Forumland ook de doodstraf invoeren, maar alleen voor de allerzwaarste overtredingen, zoals dierenmishandeling, kindermisbruik, moord, en belediging van het staatshoofd. Bij beslissingen van meer nationaal niveau, zoals het bestuur van het leger en de bezoldiging van overheden en de centrale politieke leiding, zal steeds een brede volksraadpleging plaats vinden. Iedereen kan dan zijn mening geven. Daarna zal ik zelf uiteindelijk de juiste beslissing nemen. Ik ben immers de grondlegger en oprichter van Forumland. Zij die mij volgen, doen dit met het volste vertrouwen dat ik het beste met hen voor heb, en laten dus de meest cruciale beslissingen helemaal aan mij over.

Utopia gloort!

Welk een prachtige toekomst gloort er aan onze horizon, mensen! Wat ooit begon met de Uil van Minerva zal leiden tot het ideale land: een Utopia voor iedereen en een Eldorado voor mijzelf en mijn naasten. Wat een droom mensen, en wat een werkelijkheid!