Respect en klasse in de onderlinge verhoudingen

Persoonlijk vind ik het van groot belang dat onze volksvertegenwoordigers zich met respect tot elkaar verhouden. Het ambt van politicus en beleidsmaker vraagt om een zeker distantie en het vermogen zich diplomatiek uit te drukken. “Goed voorbeeld doet goed volgen!”, zei mijn lieve moedertje altijd al, en wij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie tegenover de bevolking, die zich aan onze gedragingen en uitspraken spiegelt.