Geen zorgen over privacy voor FVD-stemmers

Vandaag werd er gestemd in diverse gemeenten, in verband met de herindeling. Ik was in Purmeredn en deed daar de oproep aan FVD-stemmers om toch vooral een foto van hun stembiljet en identiteitsbewijs te mailen naar de FvD. Niet dat wij willen suggereren dat het tellen van de stemmen niet zorgvuldig gebeurt, maar we willen wél graag controleren of ieders stem ook echt wordt meegeteld. Nu wij de persoonsgegevens van de stemmers hebben, kunnen wij die controle ook uitvoeren. Vraag me niet naar de precieze manier waarop, want het stemmen gebeurt natuurlijk geheel anoniem en eenmaal ingeleverde stembiljetten zijn later niet terug te voeren naar individuele personen, maar we krijgen zo toch een goede indruk van het aantal stemmers die onze partij voldoende vertrouwen met hun persoonlijke gegevens.

Geen zorgen over privacy

Natuurlijk zijn er altijd weer negatievelingen en bemoeials met kritiek op onze handelswijze. Zo zou de combinatie van enerzijds een paspoort met daarop de geboortedatum en geboorteplaats, het Burger Service Nummer en anderzijds de stemlocatie en dus de huidige woonplaats risico op identiteitsfraude opleveren. Het schijnt dat Oost-Europese internet-criminelen grof geld betalen voor kopieën van identiteitsbewijzen. Niet voor niets waarschuwt ook RADAR hiervoor.

Uw gegevens in goede handen

Maar het is natuurlijk volslagen belachelijk om te denken dat wij op enigerlei wijze zouden meewerken aan het delen van deze bestanden. De ingezonden gegevens komen terecht bij het aparte mailadres stemmen@fvd.nl en worden centraal opgeslagen in een beveiligd bestand. Deze database is puur voor intern gebruik en kan alleen worden ingezien door mijzelf, Pepijn en Gideon en onze ICT’ers. Plus natuurlijk door de vrijwilligers die straks het daadwerkelijke controlewerk zullen gaan doen: een klein clubje zorgvuldig geselecteerde mensen, allemaal van onbesproken gedrag. En de marketeers die onze ledenbestanden gebruiken voor direct mail-acties, want we zullen de inzenders – helden van de vrije verkiezingen en de harde kern van onze leden – natuurlijk graag apart bedanken voor hun hulp, en eventueel nog een kleine financiële bijdrage vragen aan onze campagnekosten. Dus in totaal zijn er tien à vijftien, hooguit twintig mensen met toegang tot deze waardevolle gegevens. Risico = Nihil.