Forum van Democratie opnieuw weggezet als partij van fascisten en nazi’s!

Het is echt een onovertroffen schande hoe sommige linksmensen zich de vrijheid toe-eigenen om met lasterende en smadelijke leugens onze partij zwart (of liever gezegd bruin) te maken. Terwijl iedereen weet dat Forum voor Democratie allerminst fascistisch en nazistisch is, maar juist vóór democratie (we héten zelfs zo!), vrijheid, patriottisme, recht en orde, autonome macht voor het volk en terugkeer naar oude waarden, dit alles met een gezonde dosis nationalisme.

Hieronder een zeer zwak verhaal op Twitter van @DrJHAmsterdam, een of andere verwaten socialist die niets anders te doen heeft dan ons te vergelijken met een van de meest verachtelijke bewegingen die de wereld ooit heeft voortgebracht. Al waren Stalin en Mao ook heus geen lieverdjes hoor, dat wordt nogal eens vergeten. Hieronder de argumentatie van de heer Amsterdam. Ik laat het graag aan u, intelligente lezer en FVD-volger, om de gaten in de vele lacunes die zijn betoog doordesemen aan flarden te schieten.

Voor het eerst sedert de NSB in 1945 roemloos ten onder ging zit er weer een volwaardige fascistische naar het nazisme neigende partij in de Tweede Kamer. FvD van Thierry Baudet. Op basis van 10 kenmerken van het hedendaags fascisme zal ik dat aantonen.

Benito Mussolini gebruikte de term fasci in 1919 om er de naam van zijn nieuwe politieke beweging mee aan te duiden. De fascisten waren fel nationalistisch, tegen de liberale staat en tegen de democratie, antisocialistisch en anticommunistisch.

Men kan vier fasen van het fascisme onderscheiden
• Proto-fascisme (voldoet nog niet aan alle criteria)
• Vroegfascisme (de aanvangsfase)
• Normaal fascisme (de Italiaanse variant)
• Radicaal fascisme (Nazisme).
Bij de NSB zag men dat alle fasen werden doorlopen

Kenmerkend voor de ontwikkeling van het fascisme, aldus de historicus Ernst Nolte, is dat het steeds verder radicaliseert. Dat zagen we in ons land bij de NSB. Nazisme en antisemitisme werden stap voor stap dominanter bij de beweging van Mussert.

Om het fascisme goed te kunnen begrijpen moeten we feitelijk kijken naar vier dimensies.
• de genetische,
• de functionele,
• de ideologische
• de structurele.
En de samenhang daar tussen. Samengevat in 10 basiskenmerken. Het fascistisch minimum.

Het gaat hierbij om een fascistisch minimum. Wil men een politieke beweging als fascistisch definiëren dan moet aan alle 10 de kenmerken van het fascisme worden voldaan. Men kan er dus niet enkele kenmerken uitpikken. Het nazisme is de meest extreme vorm.

Kenmerk 1 van het fascisme
Populistisch ultranationalisme; verheerlijking van het “volk”, het “gesundes Volksempfinden”.

Kenmerk 2 van het fascisme
Verheerlijking van het verleden door heden af te schilderen als samenleving in crisis.

Kenmerk 3 van het fascisme
Oogmerk om de samenleving nieuw vorm te geven (palingenese) door het bestaande te vernietigen. Zie het gebruik van de term boreaal door Baudet: ,,Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance.”

De Britse historicus Roger Griffin beschouwt in zijn studie The Nature of Fascism het begrip palingenese (nationale wedergeboorte) als een van de kernbegrippen van het fascisme. Naast populisme, ultranationalisme en revolutie.

Kenmerk 4 van het fascisme
Xenofobie en rancune waren een wezenskenmerk van de NSB en zijn inherent aan FvD verbonden.

Kenmerk 5 van het fascisme
Anti-parlementair (dedain tegenover de volksvertegenwoordiging).

Kenmerk 6 van het fascisme
Anti-rechtsstatelijk; afkeer mensenrechten; aantasting onafhankelijkheid rechterlijke macht.

Kenmerk 7 van het fascisme
Intolerantie t.o.v anderen vanwege geloof, ras, etniciteit, politieke gezindheid.

Kenmerk 8 van het fascisme
Intimidatie, toepassing/ accepteren van geweld tegen tegenstanders ontbrak tot voor kort bij FvD. De regelrechte intimidatie van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen ligt nog vers in het geheugen.

Maar er zijn meer aanwijzingen dat Forum voor Democratie bezig is knokploegen naar voorbeeld van de vooroorlogse WA van de NSB in het zadel te helpen.

Kenmerk 9 van het fascisme
Het leidersbeginsel (ontbreken democratische organisatie). Nadat iedereen bij Forum wegens de antisemitische uitspraken van Baudet is opgestapt is Baudet de alleenheerser. Samen met Freek Jansen vormt hij nu het partijbestuur.

Kenmerk 10 van het fascisme
Rabiaat anti-links. Ook tegen gematigd links. Kenmerk van het historisch fascisme was anti-marxisme. Dat speel nu geen dominante rol meer. Anti-links is daarvoor in de plaats gekomen.

Als we FvD van Thierry Baudet vergelijken met de NSB van Anton Mussert dan is er slechts één conclusie, zoals ik hiervoor heb aangetoond, mogelijk. FvD is een volwaardig fascistische partij. Ik trek die conclusie niet lichtvaardig.

Tot slot. Ik ben bij mijn onderzoek geschrokken van de denkbeelden van Forum voor Democratie en hun leiders, maar ook de achterban. Ik sta open voor commentaar. Aanvullingen. Adviezen. Extreemrechtse fanatici worden per direct geblokkeerd. Ik discussieer nooit met fascisten.


Nou mensen, daar kunnen we het mee doen. Worden wij als rechtschapen burgers die zich verzetten tegen de oppressie van een leugenachtige regering weggezet als bruinhemden, antisemieten, nazi’s! En dat zonder enig bewijs of steekhoudend argument. Het is duidelijk, men is niet bereid ons te accepteren en onze eisen in te willigen. Alleen een rigoureuze omwenteling kan ons redden! Word nu lid van Forum voor Democratie en neem deel aan onze strijd voor volk en vaderland!