Over Urk, opnamecijfers en de strategie

Zoals ik zeg in bovenstaande video: Hugo de Jonge is misschien wel bezig met massamoord en verantwoordelijk voor het overlijden van duizenden en duizenden mensen. Het injecteren van mensen met deze troep is totaal onverantwoord. Hij en Mark Rutte moeten met pek en veren het land worden uitgejaagd.

Mensen als mevrouwtje Marina Meeuw (overigens wel de vogel van de PVV. Toeval???) zien dit natuurlijk weer anders. Maar de sterke en verstandige achterban van FvD weet dit donders goed. En juist omdat er vele duizenden misschien wel honderdduizenden potentiële kiezers fel tégen vaccinatie zijn, blijf ik erop hameren dat vaccinatie slecht is. Zo zullen al deze straks voor Forum voor Democratie kiezen en zal de financiële basis van onze partij en van mijn toekomst als onafhankerijke lijsttrekker zijn veilig gesteld.

Ik geef u ook een klein beetje inzicht in onze groeistrategie.

Wij weten precies waar onze achterban én potentiële kiezers te vinden zijn: in gemeenten waar veel mensen protesteren tegen de vaccinatie. En we kunnen makkelijk zien waar die zitten, door simpelweg naar de opnamecijfers te kijken. Hoe meer mensen uit een bepaalde gemeente in het ziekenhuis worden opgenomen, hoe meer potentiële kiezers wij daar aantreffen. Waar in zondige steden als Amsterdam en Den Haag onze boodschap als een zaadje op barre bodem landt, zo valt ons anti-vaccin nieuws in een vrome gemeente als Urk in goede aarde. Urk behoort niet voor niets tot de top 3 van de ongevaccineerde ziektegevallen.

Ik bedacht ooit deze parabel:
“Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien. Als hij zaaide, viel het ene deel op de verharde weg. Het werd vertrapt en de vogels aten het op. En het andere viel op een steenrots. Maar toen het ging groeien is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En weer een ander deel viel in het midden van de doornen, maar al het onkruid verstikte het gewas. Gelukkig viel óók een deel van het zaad op de goede aarde, en toen het uitgroeide bracht het honderdvoudige vrucht voort.”

Snapt u wel? Daarom roep ik: “Wie oren heeft, om te horen, die hore!”
En als mijn volgelingen nu vragen: “Waarom gebruikt U deze vergelijking, oh, Baudet?”
Dan zeg ik: “U als achterban begrijpt reeds de diepere bedoelingen van uw leidsman. Maar helaas zijn er vele anderen in Nederland, zoals de mevrouw van de tweet hierboven, die liever de snode Rutte en Hugo de Jonge volgen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.”

“Welnu”, zo zeg ik u, “Wie niet horen wil, die moet maar voelen!”