Kolonialisme, zegening voor genetisch inferieure volkeren

We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer dat ons volk zich daar ver weg, aan de andere kant van de wereld, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het europese bestaan hebben overgeërfd gekregen toch deelgenoot daarvan te maken. Inderdaad, om hen deelgenoot te maken van de superioriteit, de generositeit, ik durf te zeggen: de menselijkheid van het Avondland. Dát was kolonialisme.”

Ziehier mijn briljante loftuiting op het kolonialisme, die totaal onverwacht leidde tot grote ophef in de kamer. De vaste FVD-bashers sloegen er op aan, als honden die een onbekende geur in de neus krijgen. De geur van Europese, westerse, ik durf te zeggen blanke superioriteit is hen onbekend. Dit soort feitelijke constateringen mag je kennelijk niet meer maken, in het huidige tijdsgewricht.

Of wellicht was mijn toespraak té intellectueel, en hebben zij helemaal niet begrepen wat ik probeer duidelijk te maken. Zij horen het woord ‘genetisch’ en keren direct terug tot hun dierlijke staat. Zij interumpeerden mijn betoog, huilend naar de maan, dat schone maar onbereikbare hemellichaam dat ze intrigeert maar dat zij nooit écht doorvoeld zullen begrijpen..

Om deze laaggeletterden tegemoet te komen wil ik mijn betoog wel enigszins vereenvoudigen. Daarom heb ik Chat GPT gevraagd de speech zó te herschrijven zodat een 12-jarige het begrijpt. Dit was het resultaat:

Vandaag hebben we het over een fantastisch project van schoonheid en eer dat ons volk ver weg aan de andere kant van de wereld heeft uitgevoerd. Gedurende vele eeuwen waren we ons bewust van onze speciale positie als pelgrims en vervulden we een missierol in de zuidelijke delen van de wereld. We hebben ons ingezet om zelfs de mensen die geen aanspraak konden maken op de zegeningen van het Europese bestaan ​​vanwege geografie, genetica en geschiedenis, hierbij te betrekken. We wilden hen deelgenoot maken van de superioriteit, de vrijgevigheid en de menselijkheid van het Avondland. Dit is waar kolonialisme over ging.

Om het nóg makkelijker te maken , heb ik gevraagd het stuk samen te vatten en terug te brengen tot zijn essentie. Dit zegt Chat GPT:

Kolonialisme was een groot project waarbij ons volk naar verre delen van de wereld ging om anderen deelgenoot te maken van de superioriteit en vrijgevigheid van het Avondland, zelfs als ze daar oorspronkelijk niet bij hoorden.

Nu bleek echter dat belangrijke informatie, zoals de genetische voorbestemming verdwenen was. Dus vroeg ik de robot: “Kun je ook uitleggen wat de rol van de genetica in dit verhaal is?”

In dit verhaal wordt verwezen naar de rol van genetica als een van de factoren die bepaalt wie wel of niet de “zegeningen van het Europese bestaan” heeft ontvangen. Met andere woorden, de genetische afkomst van mensen is gebruikt als een criterium om te bepalen of ze al dan niet deel mochten uitmaken van het koloniale project. Dit idee is echter gebaseerd op een verkeerde opvatting dat sommige mensen van nature superieur zijn aan anderen op basis van hun genetische achtergrond. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze opvatting wetenschappelijk onjuist is en in strijd is met moderne kennis over genetica en menselijke gelijkheid.

Nou ja! Zo zie je maar dat ook deze taalrobot inmiddels geïndoctrineerd is in de oikofobische denkwijzen van de D66 schetenwappers. Nou ja, geen tijd. Er moeten ook boeken gesigneerd en tickets verkocht voor onze jongerendag. Zo’n grachtenpandje is echt een money pit!