DE MACHT VAN DE KIEZER volgens Remarkable, het reclamebureau van de BBB

Kijk, dat is nu nog eens interessant. Columnist Bert Wagendorp schreef op 16 maart 2023 een stuk over de rol van reclamebureau Remarkable bij de verkiezingswinst van de BBB. Korte tijd later (ze hebben het artikel inmiddels verwijderd maar deze screendump van de het WebArchive dateert van 23 maart 2023) reageerde Remarkable op de eigen site met dit hevig verontwaardigde en betuttelende stukje, waarin Bert met zoveel woorden wordt weggezet als zure, betweterige stukjesschrijver uit de Amsterdamse grachtengordel. Tijdens mijn succesvolle studie was ik al gék op tekstduiding. Laten we het remarkabele verhaal eens samen bekijken en van commentaar voorzien.

AAN HET WERK!

Bert Wagendorp schrijft in zijn column in de Volkskrant donderdag 16 maart jl. de machtsgreep van BBB in Nederland toe aan communicatiebureau ReMarkAble. Dat klinkt sympathiek, bedankt Bert, maar dan rekent hij buiten de macht van de kiezer. De gewone Nederlander die zijn buik vol heeft van de betweterigheid vanuit het politieke Haagse centrum en de stukjesschrijvers uit de Amsterdamse grachtengordel.

Ai. Kennelijk heeft Wagendorp ergens gedrukt waar het pijn doet, want de schrijver trekt meteen ten strijde. BBB is niet populair dankzij Remarkable, maar doordat de kiezer de buik vol heeft van types als Bert Wagendorp. Remarkable weet dit zo goed omdat zij voor de campagne om BBB te helpen diepgaand onderzoek hebben gedaan naar de boeren-doelgroep. Daarbij hebben ze geleerd dat de beste manier om het gemene volk achter je te krijgen is door je af te zetten tegen de de wat rijkere, linksere al dan niet ‘woke’ stadsbewoner. De strategie van de BBB, hier één-op-één toegepast op de website van het BBB-politburo.

[plaatje van boer op trekker verwijderd ivm beeldrechten]

Complete ‘lege dozen’ beroepsgroepen in Nederland hebben belang bij het uitvergroten van een door henzelf gecreëerd probleem met leuzen als ‘De natuur kan geen dag langer wachten’. Het is hun businessmodel. Ze hebben daarentegen geen benul van de wijze waarop plattelandsbewoners in Nederland al generaties lang de vruchtbare deltagrond bewerken en beheren.

Ik vind dit zó mooi. Het is precies wat wij bij Forum ook succesvol doen. Je kiest een vijand die je vervolgens allerlei slechte eigenschappen en nefaste bedoelingen toedicht, om daarmee het volk achter je te krijgen. Wij gebruiken hiervoor vaak D66, Sigrid Kaag, andere succesvolle vrouwen en het zogenaamde ‘woke’ contingent, omdat onze achterban voor 80% uit machteloze mannen bestaat. Remarkable koos voor de stadselite als vijand. Mensen die achter een bureau dingen doen die in de verste verten niet op ploegen, zaaien en gif spuiten lijken. ‘Lege dozen beroepsgroepen’, noemt de schrijver die hier, wat onbeholpen. Wat doen die lege dozen dan? Die creëren een probleem als businessmodel. Welke probleem wordt hier niet duidelijk, maar dat kan de lezer zelf prima invullen. Stikstof natuurlijk. En waarom doen ze dat? Omdat het geen boeren zijn! Heerlijk. Het slaat allemaal nergens op, maar het werkt als een tierelier. Heel herkenbaar.

Gewone Nederlanders die werken in en mét de natuur, met de poten op de grond, met zand of klei onder hun nagels. Boeren en natuur zijn geen tegenpolen, integendeel. Boeren hebben louter belang bij een gezonde natuur: het is hun bestaansrecht, al eeuwenlang. Wereldwijd wordt Nederland geroemd om haar innovatieve karakter en kwaliteitsproducten. De Nederlanders in de straat en op het platteland realiseren zich dat wél, in tegenstelling tot de zichzelf benoemde ‘goeroes’, die wel even komen vertellen ‘hoe het zit’.

Nou, deze alinea gaat weer alle kanten op. Ophemelen van boeren volgens het romantische ideaal van de ‘edele wilde’, die met stront aan de poten het paradijs aanharkt. Ophemelen van Nederland, met haar innovatieve producten. Het gewone volk weet dat. Maar de betweters in hun ivoren torens hebben daar volgens Remarkable geen benul van. Complete lariekoek natuurlijk, want wij van de grachtengordel weten best wel dat Nederland tot de wereldtop behoort. Sterker, D66 gebruikt dat zelfs als argument dat het allemaal wel wat minder kan. Dat in een klein land als het onze de leefomgeving zucht onder het juk van die tuchtig doorploegende boeren die een wereldwijde markt bedienen.

Als je daar dan ook nog een portie bestuurlijk onvermogen aan toevoegt, is het succes snel verklaart. BBB scoort niet alleen hoog vanwege een duidelijk en nuchter verhaal, maar ook omdat andere partijen het simpelweg slecht doen door vast te houden aan het top-down dwangmatig opleggen van regels; het moéten. Politiek op basis van wantrouwen in plaats van vertrouwen.

Hier heeft Remarkable natuurlijk een prima punt. De politieke bestuurders maken er een bende van. Maar niet als gevolg van het ‘top-down dwangmatig opleggen van regels‘ (wat een fantastische vierdubbele pleonastische hyperbool trouwens, ik had hem zelf kunnen bedenken), maar vanwege een verregaande incompetentie en arrogantie van het ambtenarenvolk. Ik las overigens laatst een onderzoek dat de Forum-aanhang een buitenproportioneel aantal gefrustreerde lagere ambtenaren telt, maar dit terzijde.

ALS DE AMMONIAKWOLK IS NEERGEDAALD…

Meerdere kabinetten achtereen hebben de zorg en het openbaar vervoer overgelaten aan de ‘markt’ en daarmee louter de zakken van de directies, aandeelhouders, consultants en advocaten gevuld en de werkende Nederlanders beloond met een mager applausje. Het gevolg: de kloof tussen rijk en arm is alleen maar toegenomen.  Nederlanders hebben hun buik vol van al die zogenaamde deskundigen, en de incestueuze mediawereld, die ons vertellen wat we moéten doen. Die vasthouden aan het verheerlijken van hoger opgeleid versus lager opgeleid in plaats van waardering te hebben voor praktisch geschoold personeel. Welnu, de praktijk heeft gesproken.

Een beetje een omgevallen clichékast deze alinea, met achtereenvolgens verwijten naar de bestuurlijke elite, een steek onder water naar de wetenschap en cultuursector en polarisatie tussen de hoger  opgeleiden en praktisch geschoold personeel.

In plaats van hun energie te richten op het schrijven van cynische en zure commentaren en een schier oneindige hoeveelheid rapporten om deze politieke omwenteling te ‘duiden’, kunnen al deze ‘deskundigen’ beter daadwerkelijk hun handen uit de mouwen steken en hun bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidstekorten in de zorg, bij de politie, in het openbaar vervoer, de horeca, de tuinbouw en het bedrijfsleven. Geen woorden, maar daden. Laat je omscholen en ervaar hoe heilzaam het is om écht te kunnen bijdragen aan een maatschappij die ons allen lief is. 

Dit is naar mijn smaak het mooiste stuk, waarin de dik betaalde communicatieconsultant en tekstschrijver van Remarkable tot slot van zijn van azijn doordrenkte commentaar nog even uithaalt naar professionele journalisten die cynische en zure commentaren schrijven. En suggereert dat Bert Wagendorp (een eersteklas lul die werkt voor een kutkrant, maar dat terzijde) zich maar beter kan laten omscholen naar een échte baan ‘bij de politie, in het openbaar vervoer, de horeca, de tuinbouw en het bedrijfsleven’. Beroepen waarin je wél bijdraagt aan de maatschappij. Net als de copywriter van Remarkable. Kennelijk.

Nederland is een prachtig land om in te wonen en te werken, met plek voor nagenoeg iedereen, als we bereid zijn op een positieve manier een steentje bij te dragen. Laten we weer trots zijn op Nederland. Er is áltijd een weg om er samen, met ouderwets goed polderen, uit te komen. Iedere dag BBBeter! 

Als bewoner van het centrum van Amsterdam mag ik het woord ‘gotspe’ gebruiken. Je schrijft een keihard anti-establishment artikel vanuit de ivoren toren van een commercieel reclamebureau dat goud verdient met werk voor grote agro-multinationals, bestuurd door de allerrijkste Nederlanders. Vervolgens sluit je dat stuk af met de oproep om vooral te blijven polderen, op een positieve manier, dan komen we er samen wel uit. Haha, ik zou het zelf nooit gedurfd hebben, maar respect voor hun brutaliteit. Daar kan zelfs ík nog een puntje aan zuigen.

Ik zou zeggen… buit je bananenplukkers uit, kap je bomen in het regenwoud of run je ergens een mijn waar schoolkindertjes op blote voeten kobalt uit de grond halen? In Remarkable vind je een reclamebureau dat bereid is zelfs de grootste milieucriminelen te ondersteunen in hun streven naar minstens vier graden extra opwarming van de aarde vóór het einde van deze eeuw. Neem vooral contact met ze op.

PS: zoals al gemeld waren ze zelf kennelijk niet echt blij met dit stuk, dat getuigt van grote minachting voor alles wat bestuurder, wetenschapper, journalist of anderszins geen boer is. Ze hebben het vlug weer van de site gehaald. Ik zie het als mijn taak als leider van Forum van Democratie om er in het kader van de transparantie nog even aandacht voor te vragen.

Tabeetjes maar weer!
Vr. gr. Thierry